Контакти

Основно училище Васил Левски

Град Хисаря, Община Хисаря
бул. Христо Ботев 61

Телефон: 033762175

Добре дошли в сайт-а на училището

Добре дошли в сайт-а на училището

САЙТЪТ НЕ СЕ ОБНОВЯВА, ПОРАДИ НЕПОДНОВЯВАНЕ.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА КОВИД - 19/Обновен

 

ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА КОВИД 19

ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта
на Основно училище „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ гр. Хисаря

ДАРИ КНИГА 

ОУ „Васил Левски“ се намира в квартал Момина баня, гр. Хисаря. То е едно от трите училища в града. Започва своята просветителска дейност през далечната 1842 година като единствено в града и околните села. Сто години по-късно се сдобива със собствена сграда. Отваря врати в днешния си вид на 1 септември 1953 г.


Училището е средищно. В него се обучават ученици от съседни села, в които няма училище. Предвиден е ежедневен безплатен транспорт за пътуващите ученици.


Днес в училището се обучават около 100 ученици от първи до седми клас включително. Училището е на три етажа, разполага със 8 просторни и обновени класни стаи, физкултурен салон, зала за отдих, зала за игри, зала представления, столова, библиотека и обширен двор.


Училището предлага целодневно обучение за учениците от първи до седми клас.


В училището работят квалифицирани педагози, доказали своите професионални качества чрез подготовката на множеството изяви на учениците на училищно и градско ниво.


Учениците показват много добри резултати на националните външни оценявания.


Училището работи по няколко национални програми и проекта.
От месец август 2020 г. директор на училището е Ирина Колева, дългогодишен преподавател в начален етап и учител по английски език. Г-жа Колева е магистър и притежава Първа професионално-квалификационна степен, а от март 2020 г. е докторант в Пловдивския университет.

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

История на училището в кв. Момина баня, гр. Хисаря

За училището в кв. Момина баня се пазят спомени от старите хора от Хисар, Кюселери. Сведения за него дава най-старият учител - свещеник Марко поп Иванов, ръкоположен за монах на 15 април 1868 лето в Цариград от тогавашния български владика Панарет:
„Училището беше една ниска стая, която се намира в сегашния двор на Делдигови. Учих децата на четене, писане и смятане - ръком. По-големите четяха на наустница и псалтир. Писахме на пясък и на книга - с мастило от сажди и пачи пера.“


„Пред мен помня двама учители - поп Колю Видолов и Драган Стоянов от Демирджелере. Поп Колю Видолов учеше децата в къщата на свещеник Иван Марков - мой баща. Наскоро след него дойде за учител Драган Стоянов. Той отвори училище в дома на Минчевци - най-крайната къща в северозападния край на селото. Така Др. Стоянов нареди по-добро училище в селото. По това време - 1842 лето, нямаше никъде училища в околните села.“


До 1884 г. долният етаж на училището е служил за църква, която трябва да е обърната на изток. Средства за нова сграда са събрани от хисар - кюселерските първенци, подтикнати от един турчин, който пръв дал една лира.


Зданието било привършено през лятото на 1872 г. Пръв учител станал Видол Колев, който преподавал азбуката на славянски език.
След Освобождението училището от двукласно прераства в четирикласно. С четирима преподаватели, отговаря на всички изисквания за времето.


Учителският колектив приема за патрон на училището най-скъпата жертва на свободата - Васил Левски.


Главен учител е Иван Марков - Ингилиза, който издействал построяването на нова сграда, а след Първата световна война моминобанското училище става прогимназия.


Сегашното училище е започнато да се строи на 30 май 1949 г. и отваря врати на 1 септември 1953 г.


Някога – преди 175 години, когато десетки села живеели в тъмнина, моминобанци тръгнаха към просвещение като създадоха училище за своите деца.


Първият етаж е построен с дарени средства от населението и тогавашните учители.


Светлият образ на най-великия българин - Васил Левски стои пред вратите му, за да напомня, че стремежът към светлина и свобода е вечен. С живота си, с делата си, с жертвоготовността си Апостолът е икона в българската история, повод за гордост и преклонение ОУ “Васил Левски“- гр. Хисаря е училище с възрожденски дух и традиции. Училище с перспективи и бъдеще. В него се обучават деца от 1 до 7 клас - начален и прогимназиален етап.


Учениците в училището ни са талантливи и достойно участват, както в училищния, така и в извънучилищния живот. С особен трепет се чества патронният празник на училището. Обявява се „Седмица - посветена на Левски“, в която учениците показват знания и умения в различни сфери - спорт, изобразително изкуство, литературно творчество. По традиция се провежда историческа викторина между класовете от прогимназиален етап - за живота, делото и безсмъртието на Апостола.
Името на Левски е символ на свободата, мира, равнопоставеността. Идеали – светли и близки до нашата действителност. Апостолът остава в българската история с безсмъртието на своите прозрения. Истински обичан син и народен водач, организатор и пропагандатор на революционната борба, гениален политик с идеи непреходни във времето. С гордост и дълг ще пазим името му.


Учителският колектив се състои от дванадесет квалифицирани педагогически специалисти, ръководени от директора на училището – г-жа Ир. Колева.