Хотели от ЙОП.БГ

Основно училище Васил Левски, Град Хисаря - Колектив

Контакти

Основно училище Васил Левски

Град Хисаря, Община Хисаря
бул. Христо Ботев 61

Телефон: 033762175

Колектив

КОЛЕКТИВ

САЙТЪТ НЕ СЕ ОБНОВЯВА, ПОРАДИ НЕПОДНОВЯВАНЕ.

 

Списък на класните ръководители и учители
в ОУ „Васил Левски“ гр. Хисаря
през учебната 2020 / 2021 година


1. Ирина Колева – директор;
2. Пенка Стоилова – класен ръководител на 1 клас;
3. Стоянка Веселинова – класен ръководител на 2 клас;
4. Йонка Братанова - класен ръководител на 3 клас;
5. Янка Попова - класен ръководител на 4 клас;
6. Йорданка Джинска – учител ГЦОУД;
7. Митка Кьорлинска - учител ГЦОУД;
8. Минка Кочанкова - класен ръководител на 5 клас, учител по История и География;
9. Йорданка Сотирова - класен ръководител на 6 клас, учител БЕЛ;
10. Савка Георгиева - класен ръководител на 7 клас, учител Биология, Химия и ФВС;
11. Мария Маккълок – учител по англ. език и Изобразително изкуство; 
12. Елена Кацарска – учител по Музика.